Bar Hipólito de Vigo, 50 anos de historia

Despois de 58 anos o bar Hipólito cerra. Poli, o último rexente da tradición familiar, evoca a historia dun local que empezou sendo un bar de comidas para obreiros, cando As Travesas e Coia despegaron, ata se convertir nas derradeiras décadas nun referente cultural do barrio, pois aquí se celebraron numerosas representación músicais, poéticas, teatrais, cine, que alegraron a vida da veciñanza que por alí pasou.

© Basilio Cegarra