Escuma de temporal, A Guarda, Galicia

O temporal de inverno bate no solo mariño, erosiona o mineral e axita as algas. Éstas liberan gran cantidade de materia orgánica cunha química capaz de atrapar o aire e formar borbullas, que se xuntan rapidamente en grandes copos para acabar ofrecendo esta sorprendente paisaxe onde o mar parece nevado.

Imaxes gravadas en Cabo Silleiro (Oia-Baiona) e A Guarda o 3 de xaneiro de 2014.

© Basilio Cegarra